آدرس كارخانه : كيلومتر 12 جاده كوار- فيروزآباد  

تلفن 5 الي 36285723(071)    

فاكس: 36285721(071)

 

آدرس دفتر شركت: شيراز - ميدان معلم- بلوار شهيد رجايي(فرهنگ شهر) – ايستگاه 13- پلاك 142

صندوق پستي: 171-71855  

كد پستي: 17548-71879

تلفن: 36334955(071)

فاكس: 36334963(071)

 

E-mail:info@farsnov.com

Web site:www.farsnov.com

 

نام شما (الزامی)
ایمیل شما (الزامی)
موضوع
پیام شما